هفته نامه آذربان ؛ اولین هفته نامه الکترونیک شهرستان خوی – با مجوز رسمی از معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – شماره ثبت ۹۱۲۸۸